Sestara Ninković 8 – 10

Stambeni objekat u izgradnji
Su+P+3+pov. sprat

Početak radova: Novembar 2018.
Završetak radova: Decembar 2019.
Građevinska dozvola: ROP-NSD-21977-CPI-3/2018

Objekat se sastoji od 24 stambene jedinice, 10 garažnih i 14 parking mesta.

Ponuda garaža i parking mesta


one

Strukture stambenih jedinica

Garaže i parking mesta